Dlouholetá advokátní praxe a individuální přístup

Máme za sebou celou řadu úspěšně dojednaných transakcí a vyhraných případů. Jsme členy odborných právních společností, přednášíme na Univerzitě Karlově a publikujeme odborné články.

Kdo jsme

Co umíme

Aktuality

 • 9. dubna 2024
  Právě jsme zdárně dotáhli do konce případ rozvázání pracovního poměru neoprávněnou výpovědí proti Magistrátu hlavního města Prahy. Klient obdržel výpověď z pracovního poměru z poněkud nezvyklého "zdravotního" důvodu, kdy zdravotní potíže klienta měly původ v šikanózním jednání jeho nadřízeného.  Náš klient obdržel nakonec na vypořádání částku přesahující pět milionů korun českých. Byť se nepodařilo vymoci úplně všechny požadavky klienta a neuspělo se například při přiznání osobního příplatku, tak výsledek byl pro klienta velkým zadostiučiněním a nelze pominout ani to, že kromě náhrady platu obdržel klient i finanční kompenzaci za proběhlou šikanu. Za zmínku též stojí, že v úvodu řízení zaměstnavatel odmítl uzavřít věc smírnou cestou za klientem nabízenou částku 240.000,- Kč.  Z hlediska renomé české justice je poněkud škoda, že případ byl uzavřen pravomocným rozsudkem po uplynutí takřka 15ti let od podání žaloby.
 • 7. 5. 2020
  Petr Veselý právě zveřejnil příspěvek na stránkách Czech Employment Lawyers Association o možnosti uznání nemoci COVID-19 za nemoc z povolání. Zájemci si mohou přečíst příspěvek zde: https://www.czela.cz/…/…/covid-19-jako-nemoc-z-povolani.html
 • 25. 1. 2018
  Zajímá Vás, za jakých podmínek Vás může zaměstnavatel sledovat kamerovým systémem? Potom doporučujeme přečtení našeho článku v Chomutovských novinách, č. 1/2018, zde: http://www.chomutov-mesto.cz/cz/chomutovske-noviny
 • 23.1.2018
  Myslíte, že státní zaměstnanci musí svému zaměstnavateli refundovat pokuty, které mu byly uděleny v důsledku jejich pochybení? Není to tak úplně pravda, více se dozvíte v našem článku rozebírajícím nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu. https://www.epravo.cz/…/musi-statni-zamestnanci-refundovat-…
 • 2. 11. 2017
  Nedávno se nám podařil zajímavý judikát v pracovněprávním sporu. Klient požadoval náhradu škody na zdraví způsobené tím, že mu zaměstnavatel neoprávněně odejmul osobní ohodnocení. Soud prvního stupně i soud odvolací žalobu zamítly s tím, že se nejedná o pracovní úraz. Nejvyšší soud to však vrátil zpět s tím, že se sice nejedná o pracovní úraz, nicméně zaměstnavatel i tak odpovídá za následky svého protiprávního jednání. Po anonymizaci bude tento judikát dostupný pod sp. zn. 21 Cdo 780,782/2017.
 • 22. 8. 2017
  Nedávno nám podařilo dotáhnout do úspěšného konce antidiskriminační žalobu, což považujeme za velký úspěch, protože tyto žaloby jsou zatím úspěšné spíše výjimečně. Věc byla zveřejněna českým rozhlasem ve zprávách dnes v 7:00 http://www.rozhlas.cz/zaznamy/radiozurnal/#/2017-08-22/7 či na této stránce: https://www.irozhlas.cz/…/nabidl-nejvyssi-cenu-presto-nevyh…
 • 19.7. 2017
  Pokud by Vás zajímalo, jaké jsou možnosti zaměstnavatele při kontrole zaměstnanců a jak je to s instalací kamer se záznamem, můžete si o tom počíst v našem novém článku publikovaném tentokrát celostátně na portále a v časopise epravo.cz https://www.epravo.cz/…/jake-jsou-moznosti-zamestnavatele-p…
 • 21. 6. 2017
  O tom, jak se bránit, když Vám vedoucí neoprávněně snížil osobní příplatek, si můžete něco přečíst i v Chomutovských novinách, č. 06, 07.06.2017. http://www.chomutov-mesto.cz/cz/chomutovske-noviny
 • 1. 6. 2017
  Vyšel nám další článek, tentokrát v Bulletinu advokacie. Zajímavý bude zejména pro zaměstnance státní správy, samosprávy, školství a policie, protože je rozebírána problematika osobního příplaku, který je nárokový mnohem častěji, než si většina vedoucích zaměstnanců myslí. http://www.bulletin-advokacie.cz/je-osobni-priplatek-doopra…
 • 10.4.2017
  Vyšel nám další článek v Chomutovských novinách, a to v čísle 04 ze dne 5. 4. 2017. Tentokrát si počtete, jak si sjednat mzdu a jaké jsou možnosti zaměstnavatele ji jednostranně změnit. Článek naleznete na straně 15 Chomutovských novin. https://www.chomutov-mesto.cz/cz/chomutovske-noviny
 • 21. 3. 2017
  Vyšel nám další článek v Chomutovských novinách. Je to v čísle 03 ze dne 1. 3. 2017. Tentokrát čtenáře seznámíme s odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Článek naleznete na straně 15 Chomutovských novin. https://www.chomutov-mesto.cz/cz/chomutovske-noviny
 • Vyšel nám další článek v posledním čísle č. 02 chomutovských novin (ze dne 1. 2. 2017), tentokrát se článek týká tématu daně z nabytí nemovitých věcí a změny v osobě poplatníka této daně. Změna je účinná od listopadu 2016. Článek naleznete na straně 15 chomutovských novin. https://www.chomutov-mesto.cz/cz/chomutovske-noviny  
 • 13. 2. 2017
  Náš právník Petr Veselý sdílel své zkušenosti a v úterý 7. února přednesl na odborném fóru na Unii podnikových právníků (www.uppcr.cz) příspěvek na téma sledování zaměstnanců kamerami.
 • 25. 1. 2017
  Včera u soudu v Jindřichově Hradci proběhlo jednání ve věci diskriminace nevidomého pana Lukáše, se kterým město Třeboň odmítlo uzavřít nájemní smlouvu s odůvodněním, že pronajímaný byt pro něj není vhodný. Ve věci jsme byli alespoň z převážné části úspěšní, soud se zatím nepravomocně ztotožnil s tím, že pan Lukáš diskriminován byl, a přiznal mu nárok na veřejnou omluvu a přiměřené zadostiučinění ve výši 50.000,- Kč. Zejména výši přiznaného zadostiučinění považujeme za velký úspěch, protože české soudy finanční zadostiučinění ve věcech diskriminace dosud přiznávaly velmi výjimečně, ba dokonce to je jeden z prvních rozsudků, ve kterých bylo vůbec nějaké finanční zadostiučinění přiznáno.
 • Další úspěch nevidomých manželů v cestě za adopcí
  Pamatujete si ještě boj nevidomých manželů Peterkových o možnost zařazení do seznamu osvojitelů? Tak máme další pokračování. Krajský soud v Ostravě zrušil rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým byla zamítnuta jejich žádost o zařazení do evidence osvojitelů. Soud rozhodnutí ministerstva vytkl mnohé nedostatky, a to zejména rozpory podkladových lékařských posudků a skutečnost, že se ministerstvo nezabývalo četnými sociálním aktivitami a kurzy nevidomých, které prokazují jejich schopnost se o dítě postarat. Věc se však pouze vrátila na ministerstvo k novému rozhodnutí, k samotné adopci mají nevidomí ještě dlouhou cestu. Vzhledem k tomu, že ministerstvo žádost manželů Peterkových již dvakrát zamítlo a dvakrát bylo jeho rozhodnutí zrušeno soudem, však věříme, že tentokrát bude rozhodnutí ministerstva jiné.
 • Změny v pojmech jistota a kauce
  V chomutovských novinách naleznete další článek z pera naší advokátní kanceláře. Článek naleznete v prosincovém čísle chomutovských novin na stránce 15. Téma se vztahuje k nájemním smlouvám na byt, konkrétně řeší pojmy "kauce" a "jistota". https://www.chomutov-mesto.cz/cz/chomutovske-noviny
 • 16. 11. 2016
  Vyšel nám první článek v chomutovských novinách. Je to v čísle říjnovém, Chomutovské noviny č. 09, 05.10.2016, na straně 15, a dozvíte se tam, jak se bránit proti výpovědi z pracovního poměru. Chomutovské noviny jsou přístupné zde https://www.chomutov-mesto.cz/cz/chomutovske-noviny  
 • 21. 9. 2016
  Předseda Evropské komise nechal na poslední chvíli stáhnout a předělat návrh o konci roamingu v EU. Donutila ho k tomu hlasitá kritika ze strany spotřebitelů poté, co byl návrh zveřejněn.

Pro bono

 

Jsme si vědomi své společenské odpovědnosti

Z tohoto důvodu je náš advokát Petr Veselý členem Pro Bono Aliance (www.probonoaliance.cz), v jejímž rámci zastupuje zdarma některé potřebné případy, např. zastupování nevidomých manželů ve věci žádosti o adopci dítěte

Nevidomý pár chce v Česku vybojovat možnost osvojit si dítě – Archiv ČT

Odebíráme Fair trade výrobky

Naše advokátní kancelář podporuje princip spravedlivého obchodu. Z tohoto důvodu naše advokátní kancelář odebírá výrobky Fair trade

Kontakt