Dlouholetá advokátní praxe a individuální přístup

Máme za sebou celou řadu úspěšně dojednaných transakcí a vyhraných případů. Jsme členy odborných právních společností, přednášíme na Univerzitě Karlově a publikujeme odborné články.

Kdo jsme

Pracovní právo

Obchodní právo

Nemovitosti

Správní řízení

Studium:

Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (Mgr. 2001, JUDr. 2005)

Zkušenosti:

právník statutárního města Most a předseda přestupkové komise
zastupování v desítkách pracovních sporů
komplexní řešení právních služeb pro významné developery

Přednášková a publikační činnost:

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – lektor modulu Zdravotnické právo
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií – lektor práva
Úřady práce – lektor kurzů na zákon o zaměstnanosti a zákoník práce
spoluautorství: Vladimír Kebza a kolektiv: Psycholog ve zdravotnictví, Nakladatelství Karolinum, 1. vydání, Praha, 2014
časopis Rekodifikace & Praxe – autor příspěvků
Bulletin advokacie online – autor příspěvků
Epravo.cz – autor příspěvků

Další:

člen České advokátní komory pod č. 13072
člen Společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
člen Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů
člen Czech Employment Lawyers Association (CzELA)
člen pracovněprávní sekce České advokátní komory

Obchodní právo

Nemovitosti

Zdravotnictví

Studium:

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Mgr., 2007)
Univerzita v Mariboru, Slovinsko (2006/2007)

Zkušenosti:

komplexní řešení právních služeb pro významné developery
zastupování pacientů ve sporech o náhradu újmy na zdraví
založení a statutární změny u desítek obchodních společností, družstev a spolků

Přednášková a publikační činnost:

Univerzita Karlova v Praze – lektorka modulu Zdravotnické právo
Přednášková činnost v oblasti zdravotnického práva a obecného občanského práva v rámci různých individuálních akcí
Vademecum pacienta, kapitola třetí – Jak uplatnit práva pacienta, není-li při poskytování zdravotní péče dodržen zákon, vydáno za podpory Nadace Open Society Fund Praha, Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, 2007
Přístup pacienta k dokumentaci, nakladatelství Dashofer, 2008
Spoluautorství: Vladimír Kebza a kolektiv: Psycholog ve zdravotnictví, Nakladatelství Karolinum, 1. vydání, Praha, 2014.
Publikace článků v časopisu epravo.cz

Další:

členka České advokátní komory pod č. 13408